Jak se přihlásit

– Vyplnit přihlášku


– Vyplnit evidenční list


– Oba dokumenty zanést do prodejny AUTO-MOTO SPORTU E. Kohout ve Vězeňské ulici 187, otevírací doba 9-17


– Zaplatit členský příspěvek

 

- Po odevzdání přihlášky Vám bude zaslána pozvánka na výroční členskou schůzi (jaro, podzim) a zde se hlasuje o přijetí za čekatele na členství v klubu (čekací lhůta 1 rok, viz stanovy).