Stanovy

Stanovy jsou k dispozici u předsedy klubu Ing. Pavla Bolehovsého, tel.: 487 824 880