Informace o testacích

Žádost o provedení testování vyplňte a pošlete v elektronické podobě na adresu jawalenta@seznam.cz


Testovat lze dle pravidel FIVA vozidla starší 30 let

 

Termín pro předání podkladů a žádostí vždy do konce února je nutno dodržet aby mohly být zpracovány a připraveny k pravidelnému termínu testování, které probíhá zpravidla první neděli v dubnu v České Lípě. Přesný datum bude zveřejněn na webových stránkách a oznámen na členské schůzi.


Pro zájemce o testování kteří nestihnou připravit vozidlo k testování v našem pravidelném ročním termínu je možné toto zajistit ještě v Liberci Vratislavicích, v areálu pivovaru Konrád v rámci pravidelného testování dalších klubů Libereckého kraje.

V průběhu celého roku pak lze zajistit individuální testování.


Podklady doručit k předsedovi KlTK Vladimíru Valentovi.


Postup FKHV při testování HV ke stažení ve formátu DOC