Informace o testacích

Testovat lze dle pravidel FIVA vozidla starší 30 let

 

Hromadné testování vozidlel probíhá každý rok zpravidla první neděli v dubnu v České Lípě. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách a oznámeno na členské schůzi. Termín pro předání podkladů a žádostí vždy do konce února je nutno dodržet, aby mohly být podklady zpracovány a připraveny k pravidelnému termínu testování.


Individuální testování lze zajistit v průběhu celého roku. V takovém případě se žadatel dostaví s vozidlem v dohodnutém termínu na určené místo. Při individuálních testacích může být požadována náhrada na cestovní výlohy členů KTK a KLTK.

Předběžná prohlídka - V rámci předcházení nedorozumění při závěrečném hodnocení doporučujeme domluvit si předběžnou prohlídku vozidla s některým z členů naší KLTK. Při této prohlídce by měl být majitel upozorněn na nedostatky, které je nutné před vlastním testováním odstranit. Tato prohlídka je pouze doporučená.

Varianta 1. majitel přistaví vozidlo na předem domluvené místo kde se prohlídka uskuteční. Předpokládaná místa: Česká Lípa, Varnsdorf, Rumburk, Kamenický Šenov, dále po dohodě.

Varianta 2. majitel se domluví s naší KLTK na prohlídce vozidla v místě parkování a prohlídku provede na domluveném místě některý z členů naší KLTK. Cestovní náklady komisaře hradí žadatel.  

U rozměrných vozidel, především nákladních automobilů, autobusů nebo těžké vojenské techniky je možné po dohodě provést celé testování v místě parkování vozidla na náklady žadatele.   

 

Vysvětlivky:

HV – Historické vozidlo

KLTK – Klubová testovací komise

KTK – Krajská testovací komise

RZ – Registrační značka

ZRZ – Zvláštní registrační značka (registrační značka pro historická vozidla)

PHV – Průkaz historického vozidla

AKHV – Asociace klubů historických vozidel

AVCC –Asociace Veterán car Clubů

FKHV – Federace klubů historických vozidel 

 

Co potřebujete?

 

1)Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Jedná se o vozidla, která byla v minulosti odhlášená (zrušená), propadla v polopřevodu, nebo depozitu. Dále vozidla zkompletovaná z více vozidel stejného typu a jsou stará nejméně 30 let. Takovéto vozidlo musí projít kompletním testováním před KLTK a KTK. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.)

 

1.1)Testování na historickou původnost

Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá po stránce historické, to znamená, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí maximálně 24 měsíců, pak se musí prodlužovat, viz bod 3.

 

1.2)Posouzení technického stavu vozidla

Provádí Krajská testovací komise /KTK/ která posoudí, jeli technický stav vozidla způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích. Technický stav je žadatel povinen doložit protokolem na vlastní žádost z STK, nebo vyjádřením odborné dílny na předepsaném tiskopisu „protokol o technické prohlídce HV“   (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.) Pozor!! Platnost testování platí maximálně 24 měsíců, pak se musí prodlužovat, viz bod 3.

 

1.3)Vydání zvláštní registrační značky a Průkazu historického vozidla

Na základě kladného vyjádření KLTK a KTK si žadatel požádá o vydání ZRZ u příslušného Odboru dopravy dle svého bydliště. V každém kraji je pouze jeden Odbor dopravy pověřený vydáváním dokladů k historickým vozidlům.

 

2)Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Jedná se o vozidla minimálně 30 let stará, která jsou zaregistrována na běžných registračních značkách /RZ/, s platnou STK, která už nemají být využívaná pro běžný provoz ale pouze jako vozidla historická. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.)

Takovéto vozidlo musí projít testováním před KLTK. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.)

 

2.1) Testování na historickou původnost

Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá po stránce historické, to znamená, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí maximálně 24 měsíců, pak se musí prodlužovat, viz bod 4.

2.1.1) Na základě tohoto testování se na vozidlo pohlíží jako na veterána. Lze uzavřít výhodnější povinné ručení.

2.1.2)  Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy pro historická vozidla.

Na základě kladného vyjádření KLTK si žadatel požádá o zapsání testování do TP u příslušného Odboru dopravy dle svého bydliště. Na základě tohoto zápisu je účtován pouze poplatek za přepis. Odpuštění ekopoplatku je nepřenosné, platí pouze pro konkrétního žadatele, při dalším přepisu bude opět vyměřen, nebo musí nový majitel znovu vozidlo nechat otestovat.

2.1.3) Zápis v TP slouží i úlevám při emisních zkouškách a technické prohlídce, platí jen po dobu platnosti testování.

V každém kraji je pouze jeden Odbor dopravy pověřený vydáváním dokladů k historickým vozidlům.

 

3)Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

       Po skončení platnosti testování je nutné platnost prodloužit o dalších maximálně 24 měsíců. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.)

 

 3.1) Testování na historickou původnost

 Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá původně testovanému vozidlu, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí opět maximálně 24 měsíců. Dále se musí prodlužovat, viz tento bod.

 

3.2) Posouzení technického stavu vozidla

Provádí Krajská testovací komise /KTK/ která posoudí, jestli se technický stav  vozidla během provozu zásadně nezměnil. Technický stav je žadatel povinen doložit protokolem na vlastní žádost z STK, nebo vyjádřením odborné dílny na předepsaném tiskopisu „protokol o technické prohlídce HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.) Pozor!! Platnost testování platí opět maximálně 24 měsíců. Dále se musí prodlužovat, viz tento bod.

Prodloužení platnosti testování vyznačí předseda KTK do PHV

 

4)Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Po skončení platnosti testování je nutné opakovat testování dle bodu 2. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.)

 

4.1) Testování na historickou původnost

 Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá původně testovanému vozidlu, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí opět maximálně 24 měsíců. Dále se musí prodlužovat, viz tento bod.

 

5)Kolik zaplatíte?

Ceník vychází ze Směrnice E-001/2018„Úhrady za testování HV“ (viz: záložka Testace / Dokumenty ke stažení.)

 

5.1) Jste registrovaným členem VCC Česká Lípa?

Pro vás jsou ceny následující:

Ad 1. Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         200,-

Posouzení technického stavu KTK                                                                     1000,-

Informativní : Vydání PHV a ZRZ,  odbor dopravy                                   Auto – 800,-            Moto-500,-

Ad 2. Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         200,-

Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy                   xxx,-

Ad 3. Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         100,-

Posouzení technického stavu vozidla KTK                                                         400,-

Ad 4. Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         100,-

 

5.2) Jste registrovaným členem AKHV, AVCC a FKHV?

Pro vás jsou ceny následující:

Ad 1. Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Posouzení technického stavu KTK                                                                     1000,-

Informativní : Vydání PHV a ZRZ,  odbor dopravy                                   Auto – 800,-            Moto-500,-

Ad 2. Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy                   xxx,-

Ad 3. Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                          500,-

Posouzení technického stavu vozidla KTK                                                          400,-

Ad 4. Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                          500,-

 

5.3) Nejste členem žádného uskupení?

Pro vás jsou ceny následující:

Ad 1. Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Posouzení technického stavu KTK                                                                     2000,-

Informativní : Vydání PHV a ZRZ,  odbor dopravy                                  Auto – 800,-            Moto-500,-

 

 

Ad 2. Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy                   xxx,-

Ad 3. Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         500,-

Posouzení technického stavu vozidla KTK                                                         400,-

Ad 4. Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         500,-

 

Závěr

V případě že máte zájem o nějaký z výše popsaných úkonů,vyplňte potřebnou žádost a kontaktujte KLTK 08-02 na adresu:  veteranicl-kltk@seznam.cz

Při hromadných testacích je přítomna KLTK i KTK. Při individuálních testacích je nutné počítat s tím, že KTK sídlí v Liberci.