Testace v roce 2020

POZOR !!!

Upozornění pro všechny kdo chtějí testovat vozidla od testovacího termínu 2020.

Od letošního roku probíhají testace v novém systému.

Žadatel si na stránkách Federace klubů historických vozidel / www.testovanihv.cz / zvolí: VYTVOŘIT NOVOU ŽÁDOST. Tuto žádost vyplní ve všech polích označených červenou hvězdičkou, nově je nutné do žádosti vkládat níže uvedené fotografie / v žádosti jsou také označené červenou hvězdičkou /, POZOR! jinak nemůžeme žádost ukončit.

V kolonce KLTK vybere Liberecký kraj, klub Veteran Car Club Česká Lípa.

Vyplněnou žádost potvrdí v zelené kolonce POTVRDIT ZMĚNY a označí červené pole odeslaná.

Nezakládejte další nové žádosti: v případě že nemáte při založení všechna data po ruce, můžete se na základě vygenerovaného čísla k žádosti vrátit / www.testovanihv.cz – pokračovat v žádosti… v případě že neznáte číslo k již založené žádosti, kontaktujte KLTK

 

Pokud klubová testační komise /KLTK/ žádost přijme, označí ji v kolonce akceptovaná a žadateli přijde na email poplatek 300,-Kč za zaevidování žádosti. Poplatek uhraďte, nezapomeňte na variabilní symbol aby mohla být platba přiřazena k vaší žádosti.

Dále už testace probíhá stejně jako v minulosti

 

Fotografie 1*

historického nebo silničního vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s levo-předním pohledem u motocyklů s levostranným pohledem.

 

Fotografie 2*

historického nebo silničního vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s pravo-zadním pohledem u motocyklů s pravostranným pohledem.

 

Fotografie 3*

vložte fotografii VIN nebo výrobního čísla karoserie či štítků

 

Fotografie 4*

vložte fotografii či scan technického průkazu (nebo jiného dokladu prokazujícího rok výroby vozidla)

 

Fotografie 6*

vložte fotografie motoru a motorového prostoru

 

Fotografie 7*

foto stavu tachometru

 

Fotografie 9*

 

V případě že je tento úkon pro vás nemožný, nafoťte potřebné fotografie, zajistěte dokumenty a potřebné podklady, peníze pro registrační poplatek, vyhledejte testovacího komisaře. Žádost bude vyplněna na žádost žadatele.

 

PS: velký důraz je kladen na identifikaci a doložení roku výroby vozidla. Žadatel je povinen doložit podklady.